sunnuntai 23. marraskuuta 2008

Miettenet


Perinnäisesti painettuja uutuusjulkaisuja:


USKON TILAT JA KUVAT – SISÄLLYS
Konteksti
11 Moderni taide ja uskonnon mahdollisuus
Tarmo Kunnas
33 Kuva suomalaisessa kulttuurissa
Pekka Vähäkangas
45 Taiteen autonomia ja uskonnollinen konteksti
Arto Kuorikoski
55 Suomalaisen uskon mielenmaisema
Eila Helander
Tuotanto
67 Kirkon rakentamisen ohjausjärjestelmät
Markku Heikkilä
91 Kirkkotaide ja toimijuus
Juha Malmisalo
99 Arkkitehtikilpailut ja kirkkoarkkitehtuuri
Simo Paavilainen
121 Kirkon kuvataidekilpailut
Eini Syväniemi
135 Bourdieulaisia näkökulmia kirkkotaiteen tuotantoon
1900-luvun lopun Suomessa
Juha Malmisalo
145 Kilpailut suomalaisen kirkkotekstiilitaiteen edistäjinä
Päikki Priha
157 Suomalaisen kirkkoarkkitehtuurin suhde kansainväliseen
modernismiin 1950–1970
Timo Koho
175 Kirkkotaiteen tuulisilla kentillä – keskustelu
kuvataiteilija Hannu Väisäsen kanssa
Arto Kuorikoski
181 Taideteos ja teologia – biblia pauperum vai taiteen autonomia?
Horst Schwebel
Teos
191 Kuva ja sen kielto
Jouko N. Martikainen
199 ”Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” – filosofisia
reunamerkintöjä kuvalliseen esittämiseen
Heikki Kirjavainen
217 Jumalanpalveluksen teologia ja kuvan teologia
Heikki Kotila
229 Taiteen autonomia ja kristillinen aihe
Horst Schwebel
249 Funktiot modernissa suomalaisessa kirkkoarkkitehtuurissa
Reijo N. Mattila
259 Alttaritila 1900-luvun alun suomalaisessa kirkkoarkkitehtuurissa
Sari Dhima
271 Mentaliteetin muutokset – Kymmenen näkymää
uudelle vuosituhannelle
Timo Koho
281 Ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa
Heikki Hanka
Vastaanotto
303 Uskon tilat ja kuvat – Suomalainen kirkko kokemuksena
Juhani Pallasmaa
319 Esteettinen ja uskonnollinen kokemus
Petri Järveläinen
329 Taiteen uskonnollinen merkitys
Jyri Vuorinen
351 Kirkkorakennukset merkitysten ja muistin ylläpitäjinä
Anne Birgitta PessiReligious Emotions:
Some Philosophical Explorations

Edited by
Willem Lemmens and Walter Van Herck
Cambridge Scholars Publishing
Religious Emotions: Some Philosophical Explorations,
Edited by Willem Lemmens and Walter Van Herck
This book first published 2008 by
Cambridge Scholars Publishing

In memory of
Robert C. Solomon
TABLE OF CONTENTS
Acknowledgements ..................................................................................... x
Introduction ................................................................................................ 1
Willem Lemmens & Walter Van Herck
Modernity and the Ambivalence of Religious Emotions
Chapter One............................................................................................... 12
Petri Järveläinen
What are Religious Emotions?
Chapter Two .............................................................................................. 27
Mark Wynn
Religious Emotions and Religious Experience
Chapter Three ............................................................................................ 34
John Corrigan
Cognitions, Universals and Constructedness: Recent Emotions Research
and the Study of Religion
Chapter Four ............................................................................................. 48
Katja Thörner
About the Question of the Real Cause of an Emotion and its Importance
for the Concept of ‘Religious Experience’
Chapter Five .............................................................................................. 59
Desiree Berendsen
Traditions as Paradigm Scenarios: Applying Ronald de Sousa’s Concept
to William James’ View on Religious Emotions
Chapter Six ................................................................................................ 75
Walter Van Herck
Lift up your Hearts. On Emotionalism in Religious Experience
Table of Contents
viii
Chapter Seven............................................................................................ 87
Gabor Boros
The ‘Secularisation’ of Religious Emotions: Hope and Fear, Love,
and Felicity in Spinoza, Descartes and Hobbes
Chapter Eight........................................................................................... 105
Herman De Dijn
Spinoza and Religious Emotions
Chapter Nine............................................................................................ 120
Peter Losconzi
Passionate Reason: Science, Theology and the Intellectual Passion
of Wonder in Descartes’ Meditations
Chapter Ten ............................................................................................. 131
Willem Lemmens
The Passion of Christianity: on Bach’s St. Matthew Passion and Religious
Emotions
Chapter Eleven ........................................................................................ 145
Javier Carreño
Erotic and Religious Passion: Revisiting Kierkegaard’s Philosophical
Fragments
Chapter Twelve ....................................................................................... 161
Ann Van Eechaute
C.S. Lewis on Myth and Fact in Affective and Religious Life
Chapter Thirteen...................................................................................... 174
Beatha Toth
Imagination, Belief and Abstract Thought within the Orbit of Religious
Experience
Chapter Fourteen ..................................................................................... 183
Louise Sundararajan
Kong (Emptiness): a Chinese Buddhist Emotion
Chapter Fifteen ........................................................................................ 198
Robert C. Roberts
Compassion as an Emotion and Virtue
Religious Emotions: Some Philosophical Explorations
ix
Chapter Sixteen ....................................................................................... 219
Peter Goldie
Freud and the Oceanic Feeling
Chapter Seventeen ................................................................................... 230
Robert C. Solomon
The Many Dimensions of Religious Emotional Experience
Contributors.............................................................................................


Bewogen hart, verstilde ziel, filosofische essays over religie en emotie
Auteur(s) : Walter van Herck, Harald van Veghel, Desiree Berendsen, David Carr, Petri Järveläinen, Willem Lemmens, Wessel Stoker, Ann Van Eechaute, Joke van Saane

Omia nettijulkaisuja:

http://ptjar.blogspot.com/ Miettelijän päiväkirja I-III
http://filosofianhistoria.blogspot.com/ Filosofian historia
http://demusica-jarvelainen.blogspot.com/ Kirjoituksia musiikista
http://testijarvelainen.blogspot.com/ valokuvia

Tietoa

http://encyclopedia.jrauk.org/ Encyclopedia Britannica

Tekstejä

http://perseus.tufts.edu/hopper Klassikkoja kreikaksi ja latinaksi
http://ccel.org/ Kristillisen teologian klassikkoja
http://www.sant-agostino.it/ Augustinuksen teokset latinaksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.htlm Keskiajan tekstilähteitä